Prorroguem la campanya d'atenció a l'oïda fins desembre